PRI, leven vanuit liefde, compassie en verbinding

Zorgvuldigheidsclausule

Zorgvuldigheidsclausule

Elke aanvraag wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. De aanvraag wordt via een beveiligde procedure verzonden en, naast een administratieve vastlegging, alleen gelezen door de PRI therapeut van uw keuze.

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om PRI en/of de PRI-therapeut voldoende te informeren. Een therapie kan een veranderingsproces op gang brengen; in welke mate is vooraf niet te voorspellen en van meerdere factoren afhankelijk. De PRI-therapeut zet zich in voor het geven van een zorgvuldig opgebouwde begeleiding en draagt zorg voor een passende en respectvolle begeleiding. De aanvrager is in staat en bereid verantwoording te nemen voor het eigen proces.