PRI, leven vanuit liefde, compassie en verbinding

Wie zijn wij?

Wij, zijn allen therapeuten officieel opgeleid om mensen te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling volgens de methode Past Reality Integration. De grondlegster van deze methode is psychologe Ingeborg Bosch.

We zijn een kwalitatief hoogwaardige netwerkorganisatie met verschillende onderdelen.

Er is PRI International, het PRI-opleidingsinstituut dat de basisopleiding, nascholingen en masterclasses verzorgt. De opgeleide PRI-therapeuten zijn zelfstandige ondernemers. Zij werken onder de kwaliteitsborging van een PRI-licentie.

Verder organiseren we (online)trainingen, events en reizen.

Ook is er de Stichting PRI Instituut Nederland. Deze stichting heeft als (ideëel) doel en werkgebied de methode PRI verdere bekendheid te geven en de PRI therapeuten te ondersteunen bij hun professionele praktijkvoering.