PRI, leven vanuit liefde, compassie en verbinding

Suicide & PRI

PB suicide

een heilzame uitweg uit het doolhof van uitzichtloosheid

Vrijdagochtend

Uit waarneming van een collega therapeut ontvang ik een cliënt. Ik zie haar voor het eerst. Tegen het einde van de sessie laat ze zich een wat uit de toon vallende zin ontglippen ‘dat ze een papiervernietiger heeft gekocht’. Ik vraag ‘hoezo?’. Waarop ze aangeeft bepaalde zaken op te willen ruimen. Ik voel dat er meer speelt. En dan komt de waarheid achter deze zin eruit. Hoe zij het leven niet meer ziet zitten. Haar partner niet langer tot last wil zijn. Informatie uit de weg wil ruimen die anderen pijn kan doen, voor als ze er niet meer is. In januari een einde aan haar leven wil maken. Op een hotelkamer. Pillen nemen en een zak over haar hoofd. Op een website heeft ze kunnen vinden hoe dit te doen en welke dosis en combinatie pillen te nemen.

Gevoelloos praat ze. Alsof haar leven van geen enkele waarde meer is. Ik ben diep geraakt. Voor me zit een mooie vrouw, in de bloei van haar leven, zojuist getrouwd. Met een liefdevolle man. Ze wil het dan ook niet dit jaar doen, in hetzelfde jaar als waarin ze getrouwd is. Zo pijnlijk voor haar man. Deze waarheid, in haar besloten. Niemand in haar omgeving weet ervan. Ook haar huisarts niet. Die de pillen voorschreef vanwege slaapproblemen en angstklachten.

Ze schrikt als ze beseft wat ze zojuist gedeeld heeft. De waarheid dringt langzaam tot haar door. Ik laat haar ademen. Er komt langzaam weer wat leven in haar. We bespreken gevoelens van minderwaardigheid (Primaire afweer). En hoe het een illusie is, waar we in gevangen kunnen zijn. Dat we er niet toe doen. Tot last lijken te zijn voor anderen. Waardoor het over het nu lijkt te gaan. Onszelf. Ons leven nu. Hoe het echter puur dient om pijn uit het verleden weg te houden. Niet meer nodig nu. Overbodig geworden. Compassievol, geraakt door haar lijden, breng ik haar in alle rust onderstaande informatie over. Een lijntje naar het leven. En ik realiseer me hoe deze informatie mogelijk vele levens kan redden. En bij veel meer mensen en collega professionals bekend heeft te zijn.

Bij deze een bijdrage daartoe.

Primaire afweer

“Zelfdoding”, is een daad die veelal wordt gepleegd vanuit de overtuiging dat iedereen eigenlijk beter af zou zijn zonder ons. Op het moment dat degene geen andere uitweg meer ziet. En, zonder het te weten, ultiem gevangen is geraakt in een oud, overbodig geworden overlevingsmechanisme. Genaamd Primaire afweer. Dat wat ooit ons leven redde, leidt nu mogelijk tot de dood. Zonder dat we er weet van hebben. Met vreselijke gevolgen voor de persoon zelf en voor zijn omgeving die met een afschuwelijke leegte en dikwijls veel vragen en ongeloof achterblijft.

We denken dat deze uitzichtloze gedachten en gevoelens over het nu gaan. Over onszelf, over ons leven. Dat we bijvoorbeeld niet leuk genoeg zijn. Het leven niet aankunnen. Niet opgewassen zijn tegen tegenslagen. Ons leven na deze scheiding, dit ontslag, met deze verslaving , in dit lichaam niet meer leefbaar is. Een ware gijzeling in de illusie dus, dat het probleem in het hier en nu ligt.


Past Reality Integration (PRI)

IllusiesPrimaire afweer is een begrip afkomstig uit de methode PRI, ontwikkeld door de Nederlandse psychologe Ingeborg Bosch (www.PRIonline.nl).

PRI is een methode waarbij je inzicht krijgt in de afweermechanismen die je leven op een negatieve manier beïnvloeden. En vooral hoe je jezelf er concreet van kunt bevrijden.

Oude overlevingsmechanismen (afweren) worden geactiveerd wanneer iets in het nu (onbewust) raakt aan een gebeurtenis die in het verleden bedreigend was en niet goed verwerkt is. De waarneming en beleving van de gebeurtenis in het nu worden (onbewust) gekleurd door de verdrongen pijnlijke ervaring uit het verleden. Wat een onbewuste processen! Terwijl we denken het nu te zien voor wat het is, zijn we dus gegijzeld in een door het verleden mee ingekleurde illusie. Leven vanuit deze illusie (afweer) is meestal niet meer passend en kan zelfs destructief zijn. Zoals dus in het geval van deze Primaire Afweer.

Met behulp van PRI kunnen mensen leren herkennen wanneer deze afweermechanismes geactiveerd worden en contact maken met de onderliggende nog niet verwerkte verdrongen pijnlijke ervaring uit het verleden, en zichzelf bevrijden ervan. Uiteindelijk leidt dit tot herprogrammering van het brein, waarmee we het heden steeds meer zien voor wat het werkelijk is. Als een verdrietige tijd bijvoorbeeld na een beëindigde relatie, niet als het einde van de wereld.

Een van deze vijf illusies of afweermechanismen heet dus Primaire Afweer. Als deze afweer in lichte mate een rol speelt in ons leven, leiden we bijvoorbeeld aan lichte gevoelens van onzekerheid, schaamte en lichte stemmingsklachten. In hevige vorm kan het echter leiden tot suïcidegedachten of concrete plannen.

Cijfers in Nederland

In Nederland pleegden in 2013 1853 mensen zelfmoord. Dat zijn 4 doden per dag. En er zijn in ons land bijna 100.000 suïcide pogingen per jaar. Suïcide is doodsoorzaak nummer één onder jongeren tussen de 20 en 25 jaar. Ieder half uur doet een middelbare scholier een poging tot zelfdoding. Schrikbarende cijfers met een jaarlijkse stijging waar nog geen echt effectief antwoord op gevonden lijkt te zijn.

“Ik doe er niet toe”

Vaak blijkt dat iemand die suïcide pleegt, geen verbindingen met anderen meer ervaart in zijn of haar leven. Soms uit hij of zij nog een noodkreet, geeft nog een hint af, maar als deze niet wordt (of lijkt) beantwoord, kan het ertoe leiden dat deze verloren mens een einde maakt aan zijn of haar leven. Vaak zijn er wel degelijk nog (veel) mensen die (veel) van deze persoon houden. Het kan echter niet meer doordringen. Hij of zij is verstrikt in een web van negatieve gedachten over zichzelf en het leven. Het gevoel er niet meer toe te doen. Je wilt iemand wel toeschreeuwen op zo’n moment: “ Het is niet waar, dit is niet nu. We houden van je.”

Het is zo belangrijk dat mensen uit de omgeving van iemand die suïcide pleegde, niet gebukt blijven gaan onder schuldgevoelens (ook Primaire afweer). Waarschijnlijk heeft u gedaan wat u kon en viel er helaas niet tot de persoon door te dringen. Echter mogelijk dat deze wetenschap in de toekomst helpend is: iemand die suïcidaal is, is in een oud, overbodig geworden overlevingsmechanisme gevangen geraakt. Er is iets in het hier en nu dat ‘symbolisch’ is. Dit wil zeggen dat deze hier en nu situatie oude pijn raakt, en daarmee deze depressie en suïcide gedachten teweeg kan brengen.

Alleen al dit besef, geeft mogelijk een belangrijke bewustwording en hulpmiddel in handen!

Dus situaties als een scheiding, gepest worden op school, een negatief lichaamsbeeld, kinderen die het huis uit gaan, ruzie in een relatie, problemen op het werk, niet los komen van een verslaving, kunnen zonder dat we het door hebben, oude pijn raken, en om die niet te voelen, raken we gegijzeld in een afweer. In deze illusie nemen we het hier en nu niet langer waar voor wat het is. Maar vanuit de uitzichtloosheid, zoals het was.

Een jongen van 19 jaar werd bijvoorbeeld suïcidaal, en ging dan rond het spoor dolen, steeds als het minder leek te gaan tussen hem en zijn vriendin. Dit raakte, zonder dat hij het wist, een vroegere verlating uit zijn verleden. Toen was hij totaal afhankelijk, kwetsbaar, zonder een besef van tijd, dus het aan zijn lot overgelaten worden en daarmee niet krijgen wat hij nodig had op dat moment, voelde toen voor eeuwig. Zo voelt nu de dreigende verlating door zijn vriendin, alsof zijn leven dan over is, geen zin meer heeft, er nooit meer iemand zal zijn. Zo was het.

Echter, het goede nieuws is, als volwassene zal het nooit meer zo zijn zoals toen! We hebben we een keuze, een tijdsperspectief, een relativering. Als deze relatie eindigt, hoe pijnlijk ook, zijn er andere (leuke) meisjes bijvoorbeeld, en hoeft ons leven hier niet te eindigen. We kunnen de oude pijn toelaten, en het nu zien voor wat het werkelijk is.

Tot slot

Laat deze PRI informatie in steeds meer handen terecht komen. Deze kennis kan meer dan helpend zijn wanneer deze iemand bereikt op een (zeer) wanhopig moment van zijn leven. Wanneer alles donker lijkt, en er geen uitweg meer lijkt te zijn. Dan te begrijpen dat deze wanhoopgevoelens slechts de deksel zijn op oude pijnlijke gevoelens uit onze jeugd die al lang voorbij zijn, kan het verschil zijn tussen leven en dood…..

Onderzoek of het waar kan zijn. Lees, een van de boeken van Ingeborg Bosch. Kijk een van de filmpjes over PRI op YouTube of via www.PRIonline.nl Het kan wellicht uw leven redden, of dat van iemand die u dierbaar is.