PRI, leven vanuit liefde, compassie en verbinding

Over Ingeborg Bosch

Over Ingeborg Bosch

Wie is Ingeborg Bosch?

Drs. Ingeborg Bosch (1960, geboren in Iran als dochter van Nederlandse ouders) is in 1986 aan de Universiteit van Amsterdam afgestudeerd in de sociale psychologie. Haar eindscriptie wijdde zij aan Behavior Modification - de principes van gedragsverandering op basis van conditioneringprincipes. Haar afstudeeronderzoek, gedragsveranderingen bij kinderen op een basisschool, trok de aandacht van de media. Zij werd geïnterviewd in het NOS-jeugdjournaal en door Tineke de Nooy in haar programma Tineke. Als doctoraalbijvak koos zij oosterse filosofie. Al vanaf haar vijftiende is Ingeborg zeer geïnspireerd door oosterse benaderingen, met name Krishnamurti, Zenboeddhisme en Advaita Vedanta.

Na haar doctoraalexamen in de psychologie begon ze haar loopbaan als zelfstandig loopbaan- en outplacementadviseur. Al snel ontwikkelde ze zich daarnaast tot management-consultant, gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van cultuurveranderingsprocessen in grote organisaties.

In 1989 heeft ze meegewerkt aan de Teleaccursus Werk Zoeken, Werk Vinden. Ze schreef het gelijknamige boek voor de cursus en de synopsis van de televisie- en radio-uitzendingen en presenteerde de leerstof in vijf televisie-uitzendingen.

In haar werk als consultant werd de begeleiding van mensen die hun functioneren wilden veranderen of verbeteren, steeds belangrijker. Theoretisch kader hierbij was vooral de Transactionele Analyse. In deze tijd – begin jaren negentig – werd Ingeborg gegrepen door het werk van Alice Miller. Deze inspiratie was niet alleen theoretisch maar ook persoonlijk. Persoonlijk, omdat Ingeborg in die tijd de confrontatie met haar eigen emotionele bagage niet langer uit de weg wilde gaan. Het was door dit persoonlijke proces dat ze de waarheid van de ideeën van Alice Miller op een diep niveau kon inzien, niet alleen met haar verstand maar vooral met haar hart.

Zoals wel vaker het geval is, was dit persoonlijke ontwikkelingsproces ook voor Ingeborg de reden om de aard van haar werkzaamheden te veranderen. Haar werk was eerder toch al vaak impliciet therapeutisch van aard: nu werd dat ook expliciet het geval.

In die periode ontdekte zij het boek van Jean Jenson, Reclaiming Your Life, dat nog niet in het Nederlands was vertaald. Dankzij de kennismaking en samenwerking met Jean Jenson en haar vorm van Primal Therapy, kon Ingeborg zich nu ook bekwamen in de werkwijze van Jean Jenson en deze combineren met haar eerdere opleiding, kennis en ervaring.

Uiteindelijk ontwikkelde Ingeborg in 2000 een fundamenteel vernieuwende therapie: PRI – Past Reality Integration. Een therapie die niet alleen een brug slaat tussen oosterse en westerse concepten, maar die een fundamenteel andere kijk op emotionele problematiek voorstaat: ons probleem is niet wat we denken wat het is, ons probleem is ‘slechts’ een manier waarop ons bewustzijn ons afleidt van het werkelijke probleem, dat meestal diep in ons emotionele (onbewuste) brein verborgen ligt.

PRI bestaat uit een specifieke combinatie van:

  • eeuwenoude oosterse concepten:
    • zelfobservatie als basis en
    • de noodzaak om de illusoire aard van onze identiteit te ontmaskeren, en
  • beproefde westerse therapeutische concepten:
    • gedrags- en cognitieve principes: deconditionering van destructieve ingesleten gedragingen en gedachten en cognitieve herstructurering, en
    • het werken met gevoelens: ‘exposure’ door gebruik van specifieke technieken om onze angsten te ontmaskeren en de oorsprong van onze gevoelens in het verleden te lokaliseren.

In 2000 verschijnt De herontdekking van het ware zelf, waarin Ingeborg de PRI- therapie zowel theoretisch als praktisch uiteenzet. Het boek roept veel reacties van lezers op. Enthousiaste en lovende reacties en veel vragen over de toepassing van PRI. Deze reacties zijn voor Ingeborg de reden geweest voor het schrijven van Illusies (2003).
In 2003 werkt zij mee aan het KRO tv-programma Home sweet Home van Fons de Poel, waarin zij aan de hand van PRI- ideeën interviews met een aantal bekende Nederlanders aanvult. Ingeborg heeft verder meegewerkt aan de Nederlandse televisiebewerking van Een Baby’s Wereld , waarin zij haar kijk op opvoeding weergeeft.

De Franse vertaling van De herontdekking van het ware zelf is in oktober 2005 uitgekomen in Frankrijk en Canada: Guérir les traces du passé. De Italiaanse uitgave volgde in 2007 onder de titel In Armonia con le Emozioni.

In augustus 2007 verscheen haar derde boek, De onschuldige gevangene, dat over PRI en opvoeden gaat.

Illusies verscheen begin 2008 in Frankrijk en Canada als Illusions. Inmiddels is ook de Engelse vertaling Illusions op de markt.

December 2010 verscheen PRI en de kunst van bewust leven, het vierde boek van Ingeborg Bosch, waarin zij een stappenplan presenteert en ook het nieuwe concept van PRI Zelfhulp Coaching uitlegt.

In September 2015 kwam haar boek over relaties uit: 'Onze Liefde' uitgekomen, een inspirerend werk over hoe je relatie weer de bron van liefde kan worden die het ooit was.

Haar nieuwste werk verscheen in februari 2019 bij uitgeverij Altamira: Liefdevol leven: vrij van eetproblemen, waarin Ingeborg Bosch uitlegt wat de ware oorzaak is van eetproblematiek zoals anorexia, boulimia, binge eating en het net iets teveel eten. Het boek geeft ook een concreet stappenplan waarmee je zelf aan de slag kunt. 

Ingeborg Bosch houdt zich momenteel vanuit haar woonplaats in Zuid-Frankrijk bezig met de PRI in verschillende toepassingsvormen. Zij werkt met toewijding samen met alle PRI-therapeuten aan het verspreiden van de kennis dat onze emoties niet door het heden worden veroorzaakt, waardoor mensen uit hun emotionele gevangenis kunnen worden bevrijd. Ze besteedt het grootste deel van haar tijd -samen met het gehele PRI-opleidingsteam - aan het opleiden van PRI-therapeuten en het geven van intensieve therapieën. Daarnaast houdt ze zich bezig met de verdere ontwikkeling van PRI.

Ingeborg Bosch hecht veel waarde aan de verspreiding van inzichten daar waar het de opvoeding van kinderen betreft: hun emotionele behoeftes, hun kwetsbaarheid en de gevolgen van een goedbedoelde opvoeding, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau.