PRI, leven vanuit liefde, compassie en verbinding

Reacties PRI Professional Training Program

Reacties PTP

Hieronder staan enkele bijdragen van deelnemers die mee hebben gedaan aan de Professional Training Program:

Tabel: Reacties Professional Training Program
Naam R v Alingen
Functie / beroep psychotherapeut
Reactie

De PTP opleiding is voor mij een unieke opleiding. Enerzijds komt dit door de vakinhoud. Je maakt kennis met een nieuwe theorie voor het begeleiden van mensen, een theorie die gebruik maakt van de nieuwste psychologische en neurologische inzichten over het opslaan en verwerken van traumatische gebeurtenissen. Dit maakt dat mensen echt vrij kunnen worden van voor hen pijnlijke, oude gebeurtenissen. Voor mij is dat heel waardevol om mensen daarin een stukje te mogen begeleiden. Anderzijds is de opleiding uniek door wat het met je eigen persoonlijke ontwikkeling doet. Door het vele oefenen in de plenaire groep, in je werkgroep en thuis ben je in staat je leven op allerlei mogelijke manieren onder de loep te nemen. Dit geldt zowel voor je werkleven als voor je privéleven. Je moet daarin ook bereid zijn om elk concept, elke beeldvorming, elk idee over jezelf, de ander, de wereld, je vakgebied te onderzoeken.

Dit is niet altijd makkelijk: je gaat veel vertrouwde dingen opgeven. En het is dit persoonlijke stuk dat maakt dat de opleiding je af en toe heel zwaar valt. Uiteindelijk levert het heel veel op: ik ben inderdaad wezenlijk anders gaan denken over mijn leven. Ik reageer anders op de wereld om mij heen en daardoor reageert de wereld anders op mij. Het sterkst zie ik dat terug in de relatie met mijn echtgenoot en stiefzoon. Daarnaast zie ik een fundamentele verandering en groei in mijn vakgebied."

Tabel: Reacties Professional Training Program
Naam H Derksen
Functie / beroep beleidsmedewerker/orthopedagoog
Reactie

Theoretisch / vakinhoudelijk
In de opleiding begin ik te zien hoe PRI een verfijnde methode is om de cliënt /student in diverse stappen in zijn proces duidelijkheid te verschaffen in zijn – tot dan toe – onbewuste reacties. Het is een manier, waarbij heel zorgvuldig en geleidelijk, stap voor stap inzicht verkregen wordt bij de cliënt /student in hoe zijn afweermechanismen werken en hoe hij zich zijn leven lang verdedigd heeft tegen pijn. De pijn die stamt uit de kindertijd, toen die verdediging nodig was. Zodra dat inzicht verkregen is, kan de afweer worden omgekeerd en de oude pijn gevoeld worden. Dit klinkt misschien heel simpel, in de praktijk is het een heel intensief en diepgaand proces.

Persoonlijk proces
Ik had van tevoren nooit kunnen inschatten, dat deze opleiding zo symbolisch voor mij zou zijn. De groep bestaat uit 6 trainees, hetgeen betekent dat deze vorm van onderwijs bijna individueel is; het is heel zichtbaar hoe ieder functioneert en presteert: of je de leerstof begrijpt en ook kunt toepassen in een praktische oefening. Er worden tijdens de opleidingsdagen voortdurend opdrachten gegeven aan de trainees, die uitgevoerd worden onder het toeziend oog van iedereen: de opleiders en de trainees. Dit kan heel confronterend zijn en als dat zo is, wordt er alle gelegenheid geboden om daaraan te werken. Als je dat wilt tenminste, het kan ook zijn dat het ( nog) niet voor je klopt of past en daarin krijg je de ruimte die nodig is. Het is een veilige plek om te leren, heel intensief ook door alle aandacht die er is voor ieders persoonlijke proces.
Ik begin te zien hoe ik de oude pijn niet alleen verdrongen heb maar ook ontkend en hoe nodig dat is geweest, om te overleven. Ik leefde tot voor kort in de illusie dat “het allemaal best meeviel” vroeger. Eigenlijk was het een schijnwereld, waarin ik gevangen zat. Met andere woorden: Ik begin te leren de afweer te signaleren en om te keren en zie op zo’n moment hoe het symbool verdwijnt “als sneeuw voor de zon”. Dat voelt erg bevrijdend!
De betekenis van: het steeds voelen van de signalen in mijn lichaam, de afweer opsporen, omkeren, het voelen van de oude pijn is, dat het verdriet nu meer geïntegreerd raakt in mijn leven. Waar ik voorheen dacht: zo, nu ben ik klaar, nu is het over allemaal (en daardoor ook weer snel in de afweer schoot) denk ik nu: okay er is verdriet n er zijn veel blije en tevreden momenten!