PRI, leven vanuit liefde, compassie en verbinding

Persoonlijk Afweerprofiel

Test uw persoonlijke afweerprofiel

Met deze test kunt u bepalen welk afweermechanisme u het meest gebruikt. Iedereen gebruikt alle vijf de afweervormen, waaronder ook angst, maar er is een verschil in de regelmaat waarmee we ze gebruiken. Met deze test komt u erachter welke vorm(en) uw voorkeur geniet(en).

Geef met de cijfers 1 tot en met 10 achter iedere zin aan in hoeverre de beweringen in de profieltest op u slaan. 1 betekent slaat helemaal niet op mij, 10 slaat precies op mij.

Sommige vragen bestaan uit twee delen of twee uitspraken. Vraag u dan af in hoeverre de hele bewering op u van toepassing is. Als u zich alleen herkent in het ene of het andere deel van de uitspraak dan betekent dat dus dat u zich niet herkent in de hele bewering en zal de score laag zijn. Neem bijvoorbeeld vraag 22: iedereen mag me graag, maar mensen zeggen ook vaak tegen me dat ze me niet echt goed kennen.
Als mensen u meestal graag mogen, maar u hoort eigenlijk nooit dat ze zeggen dat ze u niet echt goed kennen, dan is deze uitspraak dus niet op u van toepassing. Herken u zich goed in de hele bewering dan scoort u hoog (8,9,10). Dat is het geval als u bijvoorbeeld denkt 'ja mensen mogen mij meestal graag, maar zeggen mij ook dikwijls dat ze het gevoel hebben mij niet echt te kennen'.

Herkent u uzelf enigszins in de hele bewering dan scoort u middelmatig (5,6,7). Dat is het geval als u bijvoorbeeld denkt: 'ja mensen mogen me meestal wel, maar ik krijg soms toch te horen dat ze het gevoel hebben mij niet echt te kennen'.
Herken u uzelf niet in de hele bewering of alleen in een van de onderdelen ervan dan scoort u laag (1,2,3,4). Bijvoorbeeld: 'mensen mogen mij graag maar zeggen eigenlijk nooit dat ze het gevoel hebben mij niet te kennen'. Of: 'mensen mogen mij niet zo snel en ik hoor vaak dat ze het gevoel hebben mij niet goed te kennen'. Of: 'mensen mogen mij niet zo snel, maar ik hoor nooit dat ze het gevoel hebben me niet te kennen'.
Kortom: scoor de samengestelde items op basis van de mate waarin de hele bewering (beide delen of beide uitspraken) op u van toepassing zijn.

Wees zo eerlijk mogelijk. Bedenk dat u met niemand over de antwoorden hoeft te praten en zelfs niet over deze test. Het is moeilijk om eerlijk over afweermechanismen te zijn, omdat ze ons niet van onze mooiste kant laten zien. Kijk dus diep bij uzelf naar binnen en geef een eerlijk antwoord, ook als u de waarheid liever niet zou toegeven, zelfs niet aan uzelf. Denk eraan dat u nu bezig bent belangrijke stappen te zetten om te helen. Als u merkt dat u de score toch (al is het maar een beetje) mooier wilt maken dan hij is, denk er dan aan dat dat op de werking van afweer wijst.

NB : deze test is geschikt voor diverse browsers waaronder Internet Explorer 8 of hoger; in eerdere versies zullen sommige vragen niet goed zichtbaar zijn. U kunt via Windows Update de laatste versie van Internet Explorer downloaden en dan zal de test goed leesbaar zijn.

Naar de interactieve test

U kunt ook een pdf versie van de test downloaden en zelf uitprinten.