PRI, leven vanuit liefde, compassie en verbinding

Persoonlijk Afweerprofiel

Test uw persoonlijke afweerprofiel

Met deze test kom je erachter welk afweermechanisme je het meest gebruikt. Iedereen gebruikt alle vijf de afweervormen maar er is een verschil in de mate en vorm waarin we ze gebruiken. 

Geef met de cijfers 1 tot en met 10 achter iedere zin aan in hoeverre de beweringen in de profieltest op jou van toepassing zijn. 1 betekent slaat helemaal niet op mij, 10 slaat precies op mij. Sommige vragen bestaan uit twee delen of twee uitspraken. Vraag jezelf dan af in hoeverre de hele bewering op jou van toepassing is. Als je jezelf alleen herkent in het ene of het andere deel van de uitspraak dan betekent dat dus dat je je niet herkent in de hele bewering, dus dan scoor je laag. Neem bijvoorbeeld vraag 22:

'Iedereen mag me graag, maar mensen zeggen ook vaak tegen me dat ze me niet echt goed kennen.'

Als mensen je meestal graag mogen, maar je hoort eigenlijk nooit dat ze zeggen dat ze je niet echt goed kennen, dan is deze uitspraak dus niet op jou van toepassing en scoor je laag (1,2,3,4). Bijvoorbeeld: 'mensen mogen mij graag maar zeggen eigenlijk nooit dat ze het gevoel hebben mij niet te kennen'. Of: 'mensen mogen mij niet zo snel en ik hoor vaak dat ze het gevoel hebben mij niet goed te kennen'. Of: 'mensen mogen mij niet zo snel, maar ik hoor nooit dat ze het gevoel hebben me niet te kennen'.

Herken je je goed in de hele bewering dan scoor je hoog (8,9,10). Dat is het geval als je bijvoorbeeld denkt 'ja mensen mogen mij meestal graag, maar zeggen mij ook dikwijls dat ze het gevoel hebben mij niet echt te kennen'.Herkent je jezelf enigszins in de hele bewering dan scoor je middelmatig (5,6,7). Dus bijvoorbeeld als je denkt: 'ja mensen mogen me meestal wel, maar ik krijg soms toch te horen dat ze het gevoel hebben mij niet echt te kennen'.

Wees zo eerlijk mogelijk. Het kan lastig zijn om eerlijk over afweermechanismen te zijn. Daarom is het belangrijk om voor ogen te houden dat afweer hebben niet slecht is! We hebben het namelijk allemaal, en we kunnen het niet voorkomen. Het is ook niet jouw schuld dat je afweer hebt. Maar door ze in beeld te krijgen kun je er wel iets aan doen - als je dat wilt! Kijk dus, met compassie, diep bij jezelf naar binnen en geef een eerlijk antwoord, ook als je merkt dat je de waarheid liever niet zou toegeven, zelfs niet aan jezelf. Denk eraan dat je daarmee belangrijke stappen zet om jezelf te kunnen helen. 

NB : deze test is geschikt voor diverse browsers. In verouderde versies kan het zijn dat sommige vragen niet goed zichtbaar zijn. Je kunt via Windows Update de laatste versie van Internet Explorer downloaden en dan zal de test goed leesbaar zijn.

Naar de interactieve test

Je kunt ook een pdf versie van de test downloaden en uitprinten.