PRI, leven vanuit liefde, compassie en verbinding

PRI en Opvoeden

Zorgen om kwaliteit kinderopvang

In het kamerdebat zegde staatssecretaris Vliegenthart verder onderzoek toe naar de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. 2Vandaag ging in de uitzending van maandag 18 maart naar Engeland om prof. Belsky, de auteur van het onderzoek waarop prof. Riksen haar uitspraken baseert, te bevragen. Riksen krijgt van hem gelijk. Meer dan 30 uur kinderopvang voor peuters in de leeftijd van een half tot viereneenhalf jaar blijkt op latere leeftijd tot lastig gedrag te leiden. En des te meer uren opvang in de week, des te lastiger het gedrag op latere leeftijd, aldus Belsky.

Prof. dr J.M.A. Riksen-Walraven is hoogleraar op de persoonsgebonden leerstoel Ontwikkelingspsychologie, in het bijzonder de vroegkinderlijke ontwikkeling, bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Dit is de eerste leerstoel binnen de Nederlandse psychologie die speciaal gericht is op de psychologische ontwikkeling van kinderen in de allereerste levensjaren.

Je kunt de volledige tekst van deze oratie ophalen op de volgende link: Tekst oratie (pdf-file, 302 kB)
N.b.: Om deze tekst te lezen heb je Acrobat Reader nodig. Klik hier als je geen Acrobat Reader hebt.

Bron: Katholieke Universiteit Nijmegen