PRI, leven vanuit liefde, compassie en verbinding

Het doel van PRI

Het doel van PRI

Het doel van PRI is zodanig bewust te gaan leven dat we de reacties op gebeurtenissen in ons huidige leven die ons op de een of andere manier onbewust aan het verleden doen denken, kunnen veranderen. Reacties die ons en de mensen in onze omgeving meer kwaad dan goed doen en die zelfs ronduit levensbedreigend kunnen zijn. Denk maar aan roken, drinken, drugsgebruik, overmatig eten, slecht omgaan met stress en dergelijke. Als een gebeurtenis in het heden ons doet denken aan een gebeurtenis van lang geleden, die in ons emotionele brein (een opslagplaats voor emotionele herinneringen) opgeslagen ligt, wordt ons overlevingsmechanisme geactiveerd zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Zo verdedigen we ons tegen de pijn die samenhangt met de oude emotioneel beladen herinnering en sluiten we ons hart en daarmee de toegang tot gevoelens als liefde en compassie. Door het emotionele brein te herprogrammeren kunnen we voorkomen dat deze onbewuste afweerreacties plaatsvinden. Dan zullen we in staat zijn te reageren op het heden voor wat het werkelijk is. Dan zullen we voelen wat we echt nodig hebben, terwijl we bovendien meer oog krijgen voor de behoeften van anderen.

Wij waren zelf al klaar met het verleden, maar nu is het verleden ook klaar met ons! Nu kunnen we gaan ontdekken wie we werkelijk zijn. Als we de illusies die ons emotionele brein ons voorschotelt beginnen te doorzien, zal ons ware Zelf – de goddelijke vonk in ons hart – beginnen te stralen en ons bevrijden uit de gevangenis van afweermechanismen en illusies die onze geest heeft opgetrokken. 

Het verhaal achter het PRI-logo: de mystieke roos

 

logo PRI blanco

 Voorbij de illusie van de fysieke wereld, ontdekt de mens zijn ware aard: Liefde.

Dit is ook wat wordt gesymboliseerd in het PRI-logo, de mystieke roos: om zijn ware Zelf te (her)ontdekken, dient de mens (de man en de vrouw onderin het beeld) eerst de fysieke werkelijkheid (gesymboliseerd door het vierkant om de roos heen) te overstijgen. Via de opening midden onder in het vierkant kan hij doordringen tot zijn essentie en het doel van zijn leven: de Liefde (gesymboliseerd door de roos).

Om het vierkant heen, dat dus de illusie waarin de mens van dag tot dag leeft symboliseert, is een labyrint. Via de opening in het vierkant komen we in de Roos, waar een pad te lopen is naar het hart. Ook hier een labyrint: wat is nou Liefde? Liefde met een grote L – is niets anders dan de ware aard van de mens. Onze ware aard die altijd al ongeschonden aanwezig was achter pijn en illusies van afweer.

ondertitels Logo

Waarom LoveMath als ondertitel bij Past Reality Integration? Heel simpel: het doel van PRI is Liefde (voor jezelf en uiteindelijk de wereld om je heen) en de manier waarop we dat doel bereiken is met een bijna wiskundige precisie. PRI wordt ook wel ‘wiskunde met gevoel’ genoemd.