PRI, leven vanuit liefde, compassie en verbinding

Fase 2

PRI structuur fase 2

Nadat een zekere vaardigheid om onszelf te observeren en afweer te herkennen is bereikt, wordt een start gemaakt met het omkeren van de afweer telkens wanneer deze zich voordoet. Net als Fase 1 is dit een fase die net zolang doorgaat als nodig is. Dat wil zeggen net zolang als we afweer vertonen blijft de noodzaak bestaan deze om te keren. Ook hier kan je beter spreken van een way of life dan van een een tijdelijk "medicijn".

Dit PRI onderdeel bestaat uit het heel bewust aan de slag gaan met ons gedrag. In een aantal situaties betekent dit dat we zogenaamde exposure toepassen. Dat wil zeggen dat we onszelf opzettelijk blootstellen aan datgene wat we het liefst zouden willen vermijden, om toegang te kunnen krijgen tot het gevoel dat achter ons vermijdingsgedrag verborgen zit.