PRI, leven vanuit liefde, compassie en verbinding

De structuur van PRI

De structuur van PRI

Een PRI-traject bestaat uit vier concrete fases: waarin een PRI-therapeut u leert de verschillende PRI-instrumenten onder de knie te krijgen:

  1. Zelf observatie: wanneer ben ik in de ban van mijn emotionele brein en leef ik vanuit de destructieve afweer?
  2. Afweer omkeren: ontdekken wat er schuil gaat achter de afweer
  3. Gevoel toelaten: de achter de afweer schuil gaan de gevoelens toelaten waarmee de afweer haar functie verliest
  4. Integratie van doen, denken en voelen

Een PRI-therapeut leert u aan de hand van deze vier fases de PRI-instrumenten zelfstandig toepassen, zodat u ze vervolgens altijd kunt gebruiken wanneer u het nodig hebt.

PRI is gebaseerd op drie pijlers: cognitie, gedrag en gevoel en op de uiteindelijke integratie van deze drie pijlers in de laatste PRI fase: het zogenaamde duale- bewustzijn. Een van de drie pijlers meer of minder gewicht toekennen dan één van de andere, betekent een onjuiste interpretatie van PRI. Een dergelijke misvatting zal een ongunstige werking op ons heelwordingsproces hebben.

Te veel de nadruk op het voelen (met onvoldoende aandacht voor dagelijkse zelfobservatie en het omkeren van afweergedrag in het hier en nu) is onvoldoende effectief. Hetzelfde geldt voor een te veel opgaan in de cognitieve aspecten van PRI (het wel begrijpen en herkennen, maar onvoldoende voelen en afweergedrag omkeren). Tot slot is ook een nadruk op het omkeren van afweergedrag zonder het als zodanig herkennen (cognitie) en toelaten van oude pijn (voelen) geen zinvolle toepassing van PRI.

 

pri_structuur_nl