PRI, leven vanuit liefde, compassie en verbinding

Persoonlijke coaching

PRI-Persoonlijke coaching

Omschrijving
Het komt dikwijls voor dat werkgevers bereid zijn te investeren in een persoonlijk coachingstraject voor een medewerker wanneer:

  • de medewerker energie wil steken in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling, zonder dat er een dreiging van ziekte of onvoldoende functioneren is.¹
  • de medewerker zijn/haar functioneren wil verbeteren: bijvoorbeeld op het gebied van samenwerken, leidinggeven of leiding nemen, hanteren van werkdruk en stress, omgaan met conflicten, enzovoort.¹
  • er een mogelijke dreiging is van langdurige ziekte: overspanning of burn-out.²
  • er reeds sprake is van ziekte.²

In deze gevallen kan een PRI-coachingstraject interessant zijn. De inhoud van de begeleiding wordt samen met de cliënt bepaald. Deze zal altijd zijn toegespitst op zelfredzaamheid van de medewerker, dus op het overdragen van PRI-methode zodat de medewerker deze zelfstandig leert toepassen. Volledige privacy van de medewerker ten opzichte van de werkgever wordt vanzelfsprekend gegarandeerd.

Begeleiding
Gecertificeerde PRI-therapeuten, PRI-basistherapeuten en PRI-therapeuten in opleiding (i.o.). Dit is een traject van 20 wekelijkse of tweewekelijkse gesprekken van 1 uur.

Locaties
Geprobeerd wordt u te plaatsen bij een coach die allereerst zo goed mogelijk in staat is uw specifieke hulpvraag te begeleiden en wiens praktijk ten tweede zo dicht mogelijk in de buurt is van de regio waar u woont of werkt.

Prijsindicatie
PRI coaching kost € 175,- (bij een therapeut i.o. of basistherapeut) of € 190,- (bij een gecertificeerde therapeut) per 60 minuten (excl. Btw)

Vergoeding door verzekeraars
Zie voetnoten in de omschrijving:
1. De financiering loopt in deze situaties meestal via het scholing- of opleidingsbudget van de werkgever.
2. De financiering loopt hier dikwijls via de bedrijfsvereniging in het kader van zogenaamde re-integratietrajecten.

Aanmelden
De aanmeldprocedure is een zorgvuldige procedure. Deze kost u enige tijd. Als u al zeker weet dat u zich wilt aanmelden, klik dan op direct aanmelden. Wilt u liever eerst contact met een therapeut? dat kan ook!

eerst contact

Direct aanmelden

Goed om te weten:

  • Voor alle helderheid: alleen de therapeuten die op deze PRI-website vermeld staan hebben de officiële opleiding tot PRI-therapeut gevolgd of zijn in een vergevorderd stadium van de opleiding.
  • Een andere mogelijkheid van PRI-coaching is PRI-Zelfhulpcoaching, deze wordt door de werkgever betaald en bestaat uit 6 individuele sessies. Op een stapsgewijze manier en specifiek toegespitst op uw werksituatie krijgt u begeleiding van een PRI-therapeut (i.o.) bij het toepassen van de drie fasen zoals beschreven in het boek van Ingeborg Bosch “PRI en de kunst van bewust leven”.
  • Wilt u begeleid worden door een PRI-therapeut maar draagt uw werkgever niet bij aan de kosten? Kies dan voor PRI-Individuele Therapie.