PRI, leven vanuit liefde, compassie en verbinding

Contra-indicaties

Contra indicaties

Contra-indicaties voor een begeleiding door een PRI-therapeut in opleiding (i.o.)*

Als u een of meerdere van onderstaande zaken herkent, is voorzichtigheid geboden. Het is mogelijk dat uw hulpvraag te gecompliceerd is of te zwaar voor een PRI-therapeut in opleiding. Alhoewel deze therapeuten stuk voor stuk ver gevorderd zijn in de opleiding en supervisie ontvangen, kan het zijn dat uw hulpvraag te zwaar is. We raden u aan om, als één of meerdere contra-indicaties op u van toepassing zijn, uzelf aan te melden bij een PRI basistherapeut of gecertificeerd PRI therapeut. Vermeld in uw aanmelding altijd om welke contra-indicaties het gaat.

Mocht u toch begeleid willen worden door een van de therapeuten i.o. vermeld de contra-indicatie dan in ieder geval duidelijk op uw therapie-aanvraagformulier. Ook als u twijfelt of een bepaalde contra-indicatie op u van toepassing is, vermeld dit dan op uw aanvraagformulier. In overleg met de therapeut en diens supervisor kan dan een zo zorgvuldig mogelijke afweging gemaakt worden of uw hulpvraag geschikt is om door een van de therapeuten in opleiding behandeld te worden.

Kijk of een of meer van onderstaande zaken op u van toepassing zijn/zijn geweest:

 • Ernstige en aanhoudende automutilatie (jezelf verwondingen toebrengen)
 • Frequent zeer agressief gedrag (anderen verbaal of fysiek verwonden)
 • Frequente dissociatie of DIS (tijd kwijt zijn, niet meer weten wat je gedaan hebt)
 • Ernstige en aanhoudende zelfmoordgedachten, c.q. -pogingen
 • Bipolaire stoornis (manische depressiviteit)
 • Eerder gestelde borderline diagnose
 • Wanen
 • Hallucinaties
 • Psychoses
 • Meerdere psychiatrische opnamen
 • Ernstig dwangmatig of compulsief gedrag
 • Anorexia Nervosa
 • Emotionele of fysieke afhankelijkheid van ouders/verzorgers
 • Langdurig gebruik van benzodiazepines (b.v. Xanax) tegen angstklachten
 • Conflictueuze geschiedenis met voorgaande therapeuten
 • Ernstige verslavingen

* PRI-therapeuten i.o. zijn therapeuten die nog bezig zijn met de (4-jarige) opleiding tot PRI-basistherapeut. Zij zijn in hun eigen PRI-proces ver genoeg gevorderd en hebben voldoende competenties verworven om een groot deel van de hulpvragen op goede wijze te begeleiden.