PRI, leven vanuit liefde, compassie en verbinding

FAQ / Veelgestelde vragen

FAQ

1 - Wat is het effect van PRI-therapie?

In de klinische praktijk worden mooie resultaten geboekt met PRI-therapie. Mensen ervaren dat ze zich niet alleen beter gaan voelen gedurende PRI-therapie, maar ook tools in handen krijgen die ze de rest van hun leven kunnen gebruiken om wanneer ze zich niet fijn voelen in te zetten. Hierdoor krijgen mensen veel meer regie over hun leven. Uit een eerste (ongepubliceerd) onderzoek komen hoopgevende resultaten naar voren. We timmeren nog aan de weg om een groot onderzoek op te zetten met RCT design.

Voor meer informatie over de onderbouwing van PRI-therapie klik hier >>

2 - Is er een verband tussen psychische klachten en jeugdtrauma's?

Steeds duidelijker wordt dat vroegkinderlijke stress een centrale rol speelt in het ontwikkelen van psychische en fysieke klachten later in het leven. Dit wordt onderbouwd door een groeiende hoeveelheid onderzoek (zie literatuurlijst). Dit wordt ondersteund door een breed scala aan instanties en organisaties. Bij TNO bijvoorbeeld worden nieuwe interventies ontwikkeld om ouders zo vroeg mogelijk te bereiken, bij voorkeur al voor de zwangerschap. Zie deze link over de eerste duizend dagen:
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/youth/de-eerste-duizend-dagen-van-het-kind/

3 - Wat is de basis van de PRI-methode?

Past Reality Integration (PRI) is een relatief nieuwe innovatieve methode. Waarbij zowel concreet het probleem op het hier en nu wordt aangepakt, alsook de werkelijke onderliggende oorzaak belicht wordt, met behulp van concrete, eenvoudig zich eigen te maken tools. PRI borduurt voort op al lang in onderzoek bewezen bouwstenen van bestaande therapieën. Het gaat in op destructieve emoties en gedachten in het heden en pakt de onderliggende oorzaak aan die gelegen is in de (vroege) jeugd.

4 - Wat is er nodig om succesvol de PRI-opleiding te kunnen afronden?

Bij aanvang van de opleiding wordt een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekend, in verband met het niet delen van vertrouwelijke informatie die wordt gedeeld gedurende de opleidingsjaren, ter waarborging van de privacy van de opleidingsgroep. De PRI-opleiding is een uitdagende opleiding waarbij de PRI-therapeut een diepgaand persoonlijk proces doormaakt om de therapeutische vaardigheden te optimaliseren. Dit proces van groeien en leren vraagt om een onderzoekende houding en een voortdurende bereidheid in de spiegel te kijken, zowel voor diegenen in opleiding als voor de opleiders, supervisors en leertherapeuten.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding >>

5 - Hoe is de PRI-opleiding georganiseerd?

Opleidingseisen en certificeringscriteria zijn duidelijk omschreven en bekend bij alle betrokkenen. De beoordeling hiervan ligt in handen van verschillende mensen. Ingeborg Bosch is niet betrokken bij deze beoordelingen.

Voor meer informatie over ons opleidingsteam klik hier >> 

6 - Hoe wordt de zorgvuldigheid in het PRI-proces gewaarborgd?

Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan een open houding tijdens therapiesessies en wordt therapeuten geleerd nooit suggestief te zijn wanneer het gaat om het onderzoeken van jeugdherinneringen. De nota omstreden herinneringen van de gezondheidsraad (2004) is onderdeel van het lesprogramma.

Wanneer cliënten medicatie gebruiken voor psychische klachten wordt indien gewenst, met betrokkenen gekeken of afbouwen geïndiceerd is.