PRI, leven vanuit liefde, compassie en verbinding

Depressie: het echte probleem

PB depressie blog

Wat schuilgaat onder de depressie

Wereldwijd lijden ruim 350 miljoen mensen aan enige vorm van depressie. Daarbij horen gevoelens van verslagenheid, matheid, het leven niet aan kunnen, niet mee kunnen komen. Deze depressieve gevoelens komen vaak op zonder dat daar een directe aanleiding voor lijkt te zijn. Ook kan het zijn dat depressieve periodes blijven terugkeren. Bij ernstige depressie kan het voelen alsof je eigenlijk geen zin meer hebt in het leven. Het kan zijn dat deze gevoelens voor iemand zo groot worden dat ze zelfs tot suïcide leiden. Wat een afschuwelijk lijden! 

Wat gaat er nou eigenlijk schuil onder die afschuwelijke depressieve gevoelens? Depressie dient als het ware als een deken, om te voorkomen dat oude verdrongen pijn vanuit onze vroegste ervaringen als kind gevoeld wordt Als kind waren we volledig afhankelijk van onze verzorgers voor de invulling van al onze behoeften. Echter voor de verzorgers is het onmogelijk om continu aan alle behoeften van een kind te voldoen. Met als gevolg dat een kind soms alleen ligt te huilen, angsten worden genegeerd of weggelachen, of dat een kind op vaste tijdstippen wordt gevoed in plaats van dat het eten krijgt als het honger heeft. Allemaal alledaagse, voor volwassenen ogenschijnlijk onschuldige dingen die, voor dat kleine kindje echter heel verpletterend voelen. Te groot om te kunnen verwerken. Daarom verdringen we (onbewust) deze pijnlijke ervaringen, zodat ze uit ons bewustzijn verdwijnen. Met als gevolg dat we leven vanuit 5 illusies, die ons doen geloven dat ons probleem in het hier en nu ligt. Depressie is een van die vijf illusies oftewel afweren, de Primaire Afweer.

Primaire Afweer

Depressieve gevoelens dienen dus eigenlijk als een ‘deksel’ dat de verdrongen pijn van vroeger weg houdt (‘de beerput’). In de Primaire afweer zeg je bijvoorbeeld tegen jezelf te dat je niet deugt, dat je het leven niet aan kan, dat je te dom, dik, lelijk bent, dat niemand van jou houdt. Gevoelens en gedachtes die je allemaal laten geloven dat het aan jou ligt, dat er met jou iets mis is. Hiermee kan je de daadwerkelijke pijn, namelijk dat je als kind niet kreeg wat je nodig had, onbewust houden (‘de deksel op de beerput houden’).

Wat is de weg er uit?

Succesvolle behandeling van depressie blijkt tot op heden moeilijk te bereiken. Veel mensen slikken medicijnen en krijgen therapie om de gevoelens ‘controleerbaar’ te houden. PRI is in de afgelopen vijftien jaar succesvol gebleken bij depressies doordat het werkt met de laag onder de depressieve gevoelens. Je therapeut leert je hoe je toegang kunt krijgen tot deze oude verdrongen pijn en oude realiteit, zodat deze niet langer verdrongen hoeft te worden. En daarmee de functie achter de depressieve gevoelens verdwijnt: die zijn dan niet meer nodig!

Meer informatie

  • Bekijk het webinar van Ingeborg Bosch voor professionals over depressie
  • Ik wil graag in contact komen met een therapeut
  • Ik wil graag meer weten over PRI-therapie
  • Volg PRI op Facebook en Twitter
  • Bent u professional? Wij informeren u graag over de opleidingsmogelijkheden tot PRI-therapeut.