PRI, leven vanuit liefde, compassie en verbinding

De kwaliteit van jouw therapeut

PB lotus

PRI ontwikkelt door, PRI therapeuten ook!

Vanaf het begin in 2000, is PRI zich altijd verder blijven ontwikkelen. Nieuwe inzichten, methoden, technieken en verdere verfijning en aanscherping van PRI blijven zich aandienen en worden geïmplementeerd.

De 4-jarige - door de SKB geaccrediteerde - basisopleiding en de permanente PRI-nascholing worden hierdoor telkens verbeterd. Bovendien is het persoonlijk toepassen van de nieuwe inzichten een basisvoorwaarde om als PRI-therapeut goed te (blijven) functioneren. In combinatie met doorlopende supervisie en jaarlijkse toetsing aan kwaliteitscriteria staat op deze manier steeds het belang van de cliënt centraal: een zo optimaal mogelijke PRI-begeleiding.

Therapeuten die niet aan bovenstaande voldoen staan daarom, in het belang van de cliënt, niet vermeld op de PRI-website. Zij hebben geen toestemming zich PRI-therapeut te noemen, daar zij de bevoegdheid ontberen om PRI-therapie aan te bieden. Dit is ook van toepassing op hen die enkele PRI-opleidingsjaren hebben genoten. Hun PRI-kennis en kunde is immers niet bijgehouden noch vernieuwd.