PRI, leven vanuit liefde, compassie en verbinding
Aanvraag Intensive therapie
 1. NB Een rode ster (*) geeft een verplicht invoerveld aan.
 2. Voornaam + Achternaam(*)
  Geef een geldige waarde in voor het veld: Voornaam + Achternaam
 3. Straatnaam + huisnummer(*)
  Geef een geldige waarde in voor het veld: Straatnaam + huisnummer
 4. Postcode(*)
  Geef een geldige waarde in voor het veld: Postcode
 5. Woonplaats(*)
  Geef een geldige waarde in voor het veld: Woonplaats
 6. Land(*)
  Ongeldige invoer
 7. Telefoon (thuis/werk/mobiel)(*)
  Geef een geldige waarde in voor het veld: Telefoon
 8. E-mailadres(*)
  Geen een geldige waarde in voor het veld: e-mailadres
 9. Geslacht(*)
  Geef een geldige waarde voor het veld: Geslacht
 10. Geboortedatum(*)
  Geef een geldige datum voor het veld: Geboortedatum (dd-mm-yyyy)
 11. Burgerlijke staat(*)
  Geef een geldige waarde in voor het veld: Burgerlijke Staat
 12. Aantal kinderen(*)
  Geef een geldige waarde in voor het aantal kinderen
 13. De volgende velden vragen u om uw persoonlijke scores. Deze scores zijn te berekenen met behulp van het boek Illusies pg. 293 en /of via de online berekening van het Persoonlijk Afweerprofiel.
 14. Score Angst (*)
  Geef een geldige waarde in voor het veld: Score Angst
 15. Score PA(*)
  Geef een geldige waarde in voor het veld: Score PA
 16. Score VH(*)
  Geef een geldige waarde in voor het veld: Score VH
 17. Score VM(*)
  Geef een geldige waarde in voor het veld: Score VM
 18. Score OvB(*)
  Geef een geldige waarde in voor het veld: Score OvB
 19. Opleiding(*)
  Missende waarde voor het veld: Opleiding
 20. Beroep(*)
  Missende waarde voor het veld: Beroep
 21. Waarom wilt u op dit moment in therapie?(*)
  Missende waarde voor het veld: Reden therapie.
 22. Welke boeken van Ingeborg Bosch heeft u gelezen?(*)
  Missende waarde voor het veld: Gelezen boeken
 23. Informatie uit uw jeugd (gezinssituatie, plaats in het gezin en gebeurtenissen waarvan u denkt dat die relevant zijn voor deze therapie)(*)
  Geef een geldige waarde in voor het veld: Informatie uit uw Jeugd
 24. Recente ervaringen die van belang kunnen zijn om te weten(*)
  Missende waarde voor het veld: Recente ervaringen
 25. Gebruik van tabak, alcohol, drugs (soort, hoe vaak en hoeveel)(*)
  Missende waarde voor veld: Gebruik
 26. Eventuele overige verslavingen (soort, hoe vaak, hoeveel)(*)
  Missende waarde voor het veld: Overige Verslavingen
 27. Medicijngebruik nu en in het verleden (middel, dosering, sinds(*)
  Missende waarde voor het veld: Medicijngebruik
 28. Fysieke gesteldheid (lichamelijke klachten, ziektes, verstoord(*)
  Missende waarde voor het veld: Fysieke gesteldheid
 29. Heeft u eerder hulpverlening gehad? (zo ja: in welke vorm,(*)
  Missende waarde voor het veld: Historie Hulpverlening
 30. Zijn contra-indicaties van toepassing? (zo ja, welke?) zie lijst contra-indicaties(*)
  Missende waarde voor het veld: contra-indicaties
 31. Opmerkingen / vragen
  Missende waarde voor het veld: Opmerkingen
 32. Hierbij bevestig ik, middels de verzending van deze aanvraag, dat ik bovenstaande informatie naar waarheid heb ingevuld en akkoord ben met genoemde Zorgvuldigheidsclausule.
 33. Ik ga akkoord(*)
  Indien u niet akkoord gaat met genoemde voorwaarden kunt u geen aanvraag indienen met behulp van dit formulier.
 34. Antispam. Vul in het rechtervakje de cijfers in, mocht u zich vergissen of is de code niet goed leesbaar, klik dan op 'vernieuwen'. U hoeft geen rekening te houden met vet of schuin.(*)
  Antispam. Vul in het rechtervakje de cijfers in, mocht u zich vergissen of is de code niet goed leesbaar, klik dan op 'vernieuwen'. U hoeft geen rekening te houden met vet of schuin.
  VernieuwenOnjuiste invoer, gebruik eventueel bovenstaande knop "vernieuwen" voor nieuwe code.
 35. We raden u aan om, voordat u op de verzendknop drukt, het formulier te printen en/of op te slaan op uw computer.