PRI, leven vanuit liefde, compassie en verbinding

Er zijn nog… wachtenden voor u

PB wachten klein

PRI biedt snel hulp

De nood om sneller psychische hulp beschikbaar te hebben is hoog. Sinds een paar jaar nemen huisartsen basiszorg voor mensen met psychische problemen over. Bij ernstigere problemen verwijzen zij door naar een psychiater of andere gespecialiseerde zorg. De meeste huisartsen hebben hiervoor een praktijkondersteuner aangenomen, bijvoorbeeld een gezondheidszorgpsycholoog.

In de wacht

In 2015 deed de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een peiling onder bijna 1900 huisartsen in Nederland. Toen bleek al dat tachtig procent van de huisartsen dat jaar meer mensen in de spreekkamer kreeg die specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig hadden. Tweederde van de artsen zei dat zij de complexiteit van psychische klachten in de huisartsenpraktijk toe zagen nemen. Eenenvijftig procent signaleerde dat bij het doorverwijzen van mensen naar specialistische zorg problemen ontstonden door te lange wachtlijsten. Nu, in 2016, melden huisartsen voor het eerst dat ze zelf wachtlijsten hebben. Een ernstige zaak.

Sneeuwbaleffect

Volgens de huisartsen en de instellingen is dit te wijten aan de toename van het aantal mensen met psychische problemen, in combinatie met de wachtlijsten bij de gespecialiseerde instellingen. De toegang tot de ggz slibt hierdoor al bij de huisarts dicht. GGZ Nederland erkent dat de wachttijd op veel plekken oploopt. Als gevolg daarvan kan het langer dan een jaar duren voordat iemand passende hulp krijgt! Zo’n jaar kan desastreuze gevolgen hebben. Hoe langer hulp voor psychische problemen uitblijft, hoe groter het effect is op iemands leven. Het Landelijk Platform GGZ (LPGGz) maakt melding van schrijnende verhalen. Mensen raken bijvoorbeeld in dat jaar hun baan kwijt, gezinnen raken ontwricht en familie wordt overbelast . Problemen die aanvankelijk misschien nog relatief goed te behandelen zijn, worden veel groter. Bovendien ontstaat een sneeuwbaleffect omdat mensen uit de omgeving van de patiënt worden meegesleurd en zelf ook psychische problemen kunnen ontwikkelen.

Binnen 2 weken intake

Vanuit PRI kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan de oplossing voor het probleem van de wachtlijsten en het sneeuwbaleffect. In eerste instantie alleen al omdat we binnen ons netwerk van therapeuten binnen twee weken een intakegesprek aan kunnen bieden! Maar natuurlijk ook omdat PRI-therapie in de praktijk veelbelovende en blijvende resultaten laat zien bij mensen met psychische problemen, waaronder depressieve en angstklachten. Er wordt momenteel hard gewerkt om PRI onderdeel te maken van de reguliere richtlijnen voor de behandeling van psychische klachten.

Dus ben je hulpverlener en ben je op zoek naar doorverwijsmogelijkheden? Of sta je zelf in de wacht en wil je de regie in eigen handen nemen? Neem contact op met een van onze therapeuten bij jou in de buurt en vraag naar de mogelijkheden.