PRI, leven vanuit liefde, compassie en verbinding

Persoonlijk Afweerprofiel

1. Ik merk vaak dat ik probeer iets te bereiken wat op de een of andere manier op een mislukking uitloopt.
Kies een score
2. Mijn vrienden vinden me een zenuwachtig type, iemand die erg haar best doet geen fouten te maken.
Kies uw score
3. Als ik iets nieuws onderneem, barst ik in het begin vaak van de energie.Soms voelt het dan zelfs alsof ik weer een doel in mijn leven heb.
Kies uw score
4. Ik heb een sterke behoeft aan intimiteit in mijn relatie.
Kies uw score
5. Ik heb veel aandacht voor mijn gevoelens van mijn partner nodig.
Kies uw score
6. Mijn collega's weten dat ze altijd op me kunnen rekenen. Waar ze ook hulp mee nodig hebben, ik sta voor hen klaar, tenzij het te moeilijk voor me is.
Kies uw score
7. Ik kan heel gespannen worden als ik iets moet presteren.
Kies uw score
8. Hoe vaak ik ook faal, ik geef het niet gauw op. Meestal vind ik het de moeite waard om het nog een keer te proberen.
Kies uw score
9. Ik heb meestal het gevoel dat ik het nog beter kan; ik vind mezelf een perfectionist.
Kies uw score
10. Het is niet moeilijk voor mij om emotionele pijn toe te geven en te voelen.
Kies uw score
   
11. Veel mensen deugen niet.
Kies uw score
12. Mijn vrienden zeggen dat ik ze imponeer en soms zelfs intimideer.
Kies uw score
13. Als het even kan, houd ik de touwtjes in handen.
Kies uw score
14. Het kan me soms een goed gevoel geven als ik mensen de waarheid zeg, zelfs als dat op een boze toon is.
Kies uw score
15. Als mijn partner zich niet aan de afspraken houdt, laat ik dat niet onbesproken.
Kies uw score
16. Ik neem veel verantwoordelijkheid op me, maar vind het heel vervelend als anderen hun eigen verantwoordelijkheden niet nemen. Ik neem het hun kwalijk als ik moet helpen omdat ze zich in de nesten hebben gewerkt.
Kies uw score
17. Ik voel me meestal competenter dan anderen.
Kies uw score
18. Ik raak gauw geirriteerd als mensen iets niet goed doen.
Kies uw score
19. Mensen zeggen me wel eens dat ik ze soms als een kind behandel.
Kies uw score
20. Ik voel niet veel onaangename emoties, ik ben alleen zo nu en dan boos en geirriteerd
Kies uw score
   
21. Al heb ik niet zoveel tot stand gebracht, toch voel ik me succesvol in mijn leven.
Kies uw score
22. Iedereen mag me graag, maar mensen zeggen ook vaak tegen me dat ze het gevoel hebben dat ze me niet echt goed kennen.
Kies uw score
23. Het gaat doorgaans best met me, niet fantastisch, maar het kan ermee door.
Kies uw score
24. Ik vind het prettig om alleen te zijn.
Kies uw score
25. Ik heb niet zo'n behoefte aan heftige emoties, ik vind het leuker om dingen te doen.
Kies uw score
26. Ik help anderen als ze me om hulp vragen, ik voel me niet zo gauw gebruikt.
Kies uw score
27. Ik word niet zo gauw boos, ik ben meestal nogal gelijkmatig.
Kies uw score
28. Ik heb niet veel nodig.
Kies uw score
29. Ik heb geen (of weinig) intieme vrienden.
Kies uw score
30. Ik vind het moeilijk om te weten wat ik allemaal voel. Ik voel me meestal gewoon o.k.
Kies uw score
   
31. Ik voel me meestal minderwaardig.
Kies uw score
32. Diep vanbinnen heb ik het gevoel dat ik eigenlijk slecht ben.
Kies uw score
33. Hoeveel succes ik ook heb, ik blijf me uiteindelijk toch waardeloos voelen.
Kies uw score
34. Ik heb vaak het gevoel dat ik te veel verantwoordelijkheden heb.
Kies uw score
35. Eerlijk gezegd heb ik altijd het gevoel dat als anderen me leren kennen, ze mij niet aardig zullen vinden. Ik ben altijd verbaasd als ze mij wel mogen.
Kies uw score
36.Op de een of andere manier heb ik het gevoel dat ik het niet waard ben dat ze van mij houden, niet echt.
Kies uw score
37. Ik heb best veel dingen gedaan waar ik me erg voor schaam.
Kies uw score
38. Ik ben bang dat als ik in therapie ga, de therapeut erachter zal komen dat ik eigenlijk niet deug.
Kies uw score
39. Ik heb vaak het gevoel dat het mijn schuld is als er iets misgaat.
Kies uw score
40. Hoe hard ik ook mijn best doe, het zal nooit goed genoeg zijn.
Kies uw score
   
41. Ik ben bang om te spreken voor een groep.
Kies uw score
42. Ik ben huiverig om alleen op reis te gaan.
Kies uw score
43. Ik heb wel eens plotseling last van hartkloppingen.
Kies uw score
44. Ik heb regelmatig last van angstzweet.
Kies uw score
45. Ik laat me snel ondersneeuwen door goed gebekte types. Die intimideren mij.
Kies uw score
46. Ik heb een fobie.
Kies uw score
47. Ik heb wel eens last van paniekaanvallen.
Kies uw score
48. Ik voel me vaak trillerig.
Kies uw score
49. Mijn ademhaling slaat snel op hol.
Kies uw score
50. Ik heb vaak last van diarree.
Kies uw score
   
Voordat u uw scores op de diverse afweren laat verschijnen, is het goed eerst zelf eens in te schatten welke afweer (Valse Hoop, Valse Macht, Ontkenning van Behoeften, Primaire afweer en Angst) u denkt het meest te gebruiken. 1 = denk ik dat het meest gebruik, 5 = denk ik dat ik het minst gebruikt. U maakt dus een ranking van de afweren. De computer vergelijkt deze ranking vervolgens met u scores.
Valse hoop:
Kies uw score
Valse macht:
Kies uw score
Ontkenning van Behoeften:
Kies uw score
Primaire afweer:
Kies uw score
Angst:
Kies uw score
   
Onderstaande tekst geeft de uitslag weer van de test op basis van uw antwoorden en de door uw opgegeven ranking. Print deze pagina om deze uitslag te bewaren.

Uw Persoonlijk Afweerprofiel

    Uw Ranking Uw Score
1. Valse Hoop

2. Valse Macht

3. Ontkenning van behoeften

4. Primaire Afweer

5. Angst

resultaat

Blijf uzelf observeren. U weet nu welk afweermechanisme u het meest gebruikt. De totale score zegt iets over hoeveel afweergedrag u vertoont: gebruikt u in het algemeen veel afweer (een score van 7, 8, 9 of 10) of bent u al bezig je afweer op te geven (een score van 1, 2, 3 of 4)? Hoe hoger u scoort, hoe vaker u de behoefte zult voelen uw toevlucht te nemen tot een of andere vorm van afweer. Het betekent dat veel dingen voor u nog symbolisch zijn. Door veel situaties of mensen ga je over van je volwassen bewustzijn in je kindbewustzijn en je afweer. Als dat het geval is, wees dan voorzichtig met het beoordelen van anderen, uzelf, het gevaar van situaties, wat u nodig hebt en wat al dan niet belangrijk is.

Om te kijken of u vooruitgang boekt met uw PRI- proces, is het raadzaam om deze test af en toe te herhalen en de scores te vergelijken.