PRI, vivre inspiré par l’amour, la compassion et en connexion

Home

Stappenplan

Hieronder staan de stappen die u kunt zetten als u de individuele PRI- therapie wilt volgen bij een van de door Ingeborg Bosch opgeleide / in de opleiding gevorderde therapeuten.

NB Bent u op zoek naar een PRI- coaching, dien uw aanvraag dan svp in via de PRI- coachings pagina op deze website.

Vergeet u niet de cookies te accepteren, de formulieren zullen anders niet goed werken.

Stap 1. Bepaal mogelijke contra-indicaties

Bepaal allereerst aan de hand van de lijst met contra-indicaties of uw hulpvraag geschikt is om behandeld te worden door een van de gevorderde therapeuten in opleiding. Als u in de lijst met contra-indicaties zaken herkent is grote zorgvuldigheid geboden. Het is dan in principe beter om niet met een nog niet gecertificeerde PRI- therapeut in zee te gaan. PRI kan als methode weliswaar geschikt zijn voor deze problematiek, maar behandeling vergt veel ervaring van de therapeut. Op dit moment is die ervaring bij de PRI- therapeuten, met uitzondering van Ingeborg Bosch, meestal nog niet aanwezig. Herkent u een of meer van de genoemde contra-indicaties, dan raden we aan om een ervaren therapeut te zoeken (client-centered therapie of psychoanalytische psychotherapie) die bereid is u te begeleiden met behulp van de boeken van Ingeborg Bosch.

Stap 2. Kies een PRI- therapeut

Op basis van de regio waar ze werken en de lengte van hun wachtlijst, kunt u een gecertificeerde therapeut dan wel een therapeut in opleiding kiezen.

Stap 3. Vul het therapieaanvraagformulier in

Vul alle vragen op het therapieaanvraagformulier in. Wij realiseren ons dat dit geen kleine opgave is. Bedenk echter dat we aan de hand van de door u gegeven informatie in staat zullen zijn om uw hulpvraag goed in te schatten, iets dat van groot belang is voor het verloop van de therapie. Let ook op de zorgvuldigheidsclausule die onderaan het formulier is opgenomen. Deze clausule dient om zowel de belangen van de therapeut als die van de cliënt te beschermen.

  • Mocht u twijfelen of PRI voor u geschikt is, stuur dan o.v.v. de naam van de door u geselecteerde therapeut (zie stap 2) uw vraag op via de keuze 'Informatieaanvraag'. U zult dan antwoord krijgen van hem/haar.

Stap 4. Verzend het therapieaanvraagformulier

  • Uw aanvraag zal via de website direct worden doorgestuurd naar de therapeut van uw keuze. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
  • Binnen drie dagen na ontvangst van uw aanvraag zal de therapeut van uw keuze telefonisch of per e-mail contact met u opnemen. Indien u na drie dagen niets gehoord heeft, dan zijn er mogelijk technische problemen. Wilt u dan zsm een bericht sturen zodat we actie kunnen ondernemen.