PRI, leben aus Liebe, Mitgefühl und Verbundenheit

PRI therapeut i.o. Anniek Vleugel vertelt...

785 5a58b65b5c25c

... over de cultuur binnen PRI

De basis van PRI is dat onze waarneming van de wereld gekleurd is door afweer en oude pijn. En dat je je hiervan bewust kunt worden, kunt leren herkennen wat wat is en stappen kunt leren om je waarneming van deze afweer en oude pijn te ontdoen. Dat kun je zelf leren aan de hand van de boeken of je kunt je laten ondersteunen door een therapeut.

 

 

Wil de therapeut dit effectief en efficiënt kunnen doen, dan is het nodig dat deze haarfijn aanvoelt hoe het zit bij de cliënt. Dat kan de therapeut alleen zo aanvoelen als hij van zichzelf haarfijn weet wat het heden is en waar zijn eigen afweer en oude pijn zitten.

Dus als je in opleiding gaat tot PRI therapeut, betekent dat dat je PRI gaat toepassen op de hele breedte van je leven, om alle ins en outs van je eigen afweren te leren kennen. Dit dient twee doelen: je leert als therapeut hoe moeilijk het kan zijn de PRI stappen te doen, hierdoor kun je je cliënten optimaal ondersteunen. Het tweede doel is het bereiken van een zuiver aanvoelen van de cliënt. Als je je als therapeut niet bewust bent van je eigen afweer, bestaat er een grote kans dat je afweer bij een cliënt niet herkent (dat zijn onze blinde vlekken) of zelfs versterkt. Daar wil je als therapeut natuurlijk verre van blijven.

Dat vraagt nogal wat van therapeuten: het vraagt dat je je volledig openstelt voor de aanname dat jouw waarneming in verregaande mate gekleurd is door afweer en oude pijn. Dat vraagt moed. Want dat betekent dat je overtuigingen over de werkelijkheid die je vaak al je hele leven bij je draagt, in eerste instantie moet loslaten, om daarna te onderzoeken of ze kloppen. En dat zich uitstrekkend over je hele leven.

De uitkomst van dit onderzoek is echter zeer lonend. Alle therapeuten plukken de vruchten van transformatie in hun leven. Dat uit zich in een veel beter contact met zichzelf, zo ook met de mensen om hen heen, hun kinderen, hun partners; het geeft een leven vanuit hun ware zelf. Uiteraard is dit resultaat afhankelijk van de mate waarin ze zich echt kunnen wijden aan de toepassing van PRI.

Er wordt binnen PRI soms hard gevochten met de afweer. En altijd met liefde. Om de mens daaronder te bereiken, te helpen zichzelf te herontdekken. Omdat we weten hoezeer wij kunnen lijden aan onze afweer, hoezeer we dan uit contact raken met onszelf en de ander. En omdat we excellente therapeuten willen worden. Niet elke therapeut trekt of wil dat uiteindelijk. Er zijn ook mensen die liever verkiezen met meer afweer te leven. Of het gewoon te ingewikkeld, te veeleisend en te zwaar vinden. En dat is heel begrijpelijk, want het is niet makkelijk. En uiteindelijk is iedereen natuurlijk vrij om te kiezen wat hij wil.