PRI, leben aus Liebe, Mitgefühl und Verbundenheit

PRI basistherapeut Annemarie Vos vertelt...

Annemarie 170x250... over culture of excellence

De cultuur binnen PRI is een culture of excellence. Een cultuur waarin we steeds onszelf en elkaar aanscherpen. Als je PRI therapeut bent, dan vraagt dat een bepaalde houding van je. Een houding van openheid, om naar jezelf te kijken. Dit zijn we vaak niet gewend in onze samenleving, omdat we hebben geleerd om assertief, mondig en weerbaar te zijn. Voor jezelf op te moeten komen. Eigenlijk is PRI het nieuwe leren, nieuwe leven, van samen, een wij. In het algemeen belang, het derde perspectief.

We kunnen altijd leren van onze eigen afweren, dat geldt voor iedereen. Wij als PRI therapeuten werken continue aan ons eigen proces om onszelf en daarmee ook onze cliënten beter te kunnen helpen. Als je door je eigen proces heengaat en aan je blinde vlekken wil werken, dan word je ook een betere therapeut. Het leven is een school en we zitten allemaal op die school.

Als collega's kennen we elkaar goed en zijn we nauw betrokken wat heel helpend is in ieders professionele en persoonlijke proces. Dat kan soms verzet oproepen, omdat de afweer dat niet ‘wil’.

Om deze culture of excellence te verstevigen/waarborgen, volgen alle PRI therapeuten webinars, permanente (na)scholing, supervisie en een intensive. Dit heeft onder andere de functie van intercollegiale verbinding en toetsing. Dit vraagt dat we in principe een houding hebben van non-defensiviteit. Dat is niet altijd makkelijk maar wel nodig omdat het heel vaak over een onwaarheid blijkt te gaan om jezelf te beschermen.

Als PRI therapeut kun je goed aansluiten bij de cliënt omdat je de afweren kent vanuit je eigen ontwikkelingsproces. De cliënt voelt dat we daarin samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Van mens tot mens.